นายเตช บุนนาค เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

C-200114008039
C-200114009039