ผศ.(พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ รับมอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในโครงการ “WE FOR WE” จากสายการบินไทยสมายล์

C-200107008008
C-200107004065