Posts Tagged “นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์”

นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ รับมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ

นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ รับมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ

นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ รับมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มจากบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ความคุ้มครองแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจัดเก็บอวัยวะจากผู้บริจาคทั่วประเทศ

ไทยประกันชีวิต คุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจัดเก็บอวัยวะ

ไทยประกันชีวิต คุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจัดเก็บอวัยวะ

นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ รับมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม จากบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เพื่อให้ความคุ้มครองแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจัดเก็บอวัยวะทั่วประเทศ

ให้ความรู้ กระตุ้นให้คนหันมาสนใจและบริจาคอวัยวะ

ให้ความรู้ กระตุ้นให้คนหันมาสนใจและบริจาคอวัยวะ

นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ เปิดตัวโครงการ Tag for life (แท็ก ฟอร์ ไลฟ์) เพื่อให้ความรู้ กระตุ้นให้คนหันมาสนใจและบริจาคอวัยวะ

Go Top