นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ เปิดตัวโครงการ Tag for life (แท็ก ฟอร์ ไลฟ์) เพื่อให้ความรู้ กระตุ้นให้คนหันมาสนใจและบริจาคอวัยวะ
ให้ความรู้ กระตุ้นให้คนหันมาสนใจและบริจาคอวัยวะ