นายกเหล่ากาชาด จ.นครนายก ร่วมกิจกรรมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ
นายกเหล่ากาชาด จ.นครนายก ร่วมเดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ