นักแสดงจากพีพีทีวี ช่อง 36 ร่วมเดินรับบริจาคเงิน เนื่องในวันอานันทมหิดลปี 2562
นักแสดง ช่อง 36 ร่วมเดินรับบริจาคเงิน

C-190524030118