นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ที่ตลาดใหม่แม่กิมเฮง
นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย