นายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก มอบสิ่งของและเงินบริจาค เนื่องในกิจกรรมวันรวมน้ำใจช่วยกาชาดประจำปี 2563
นายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก มอบสิ่งของและเงินบริจาค

Share