นายกกิ่งกาชาด อ.ศรีราชา เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศล Thaioil Charity Run 2019 ที่อ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี
นายกกิ่งกาชาด อ.ศรีราชา เปิดกิจกรรมวิ่งการกุศล