นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน
นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว ร่วมเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน