เชิญเที่ยวงานเทศกาชาดกินปลาทู ครั้งที่ 22 ตอน “รักใครให้กินปลาทู” ระหว่างวันที่ 13-22 ธ.ค. 2562
เทศกาชาดกินปลาทู ครั้งที่ 22