พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จไปทรงเปิดงาน“เทียนส่องใจในวันเอดส์โลก” ครั้งที่ 27

C-191203021022