ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานของดีจังหวัดสระบุรี ภายในงานมีการหมุนวงล้อออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล
วงล้อออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล