รพ.จุฬาฯ จัดโครงการเดิน-วิ่ง การกุศล “Chula cancer run ก้าว…ทันมะเร็ง” เพื่อหารายได้สมทบกองทุนวิจัยผลิตยาแอนติบอดี้ รักษาโรคมะเร็งแบบภูมิคุ้มกันบำบัด
รพ.จุฬาฯ จัดโครงการเดิน-วิ่ง การกุศล