ในโอกาสก่อตั้งบริษัทครบ 48 ปี บ.สยามรวมมิตรอินเตอร์เทรด มอบเงินสนับสนุนเหล่ากาชาด จ.สกลนคร
บ.สยามรวมมิตรอินเตอร์เทรด มอบเงินสนับสนุนเหล่ากาชาด

Share