พนักงาน กปน. ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศในโครงการ 1 คนให้ 3 คนรับ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562
กปน. ร่วมบริจาคโลหิต