รศ.นพ.กฤษณ์ จาฏามระ เปิดแคมเปญ “เมคอัพยัวร์ไลฟ์” จัดกิจกรรมเรียนรู้การแต่งหน้าและพัฒนาภาพลักษณ์ เพื่อสนับสนุนผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

C-191119009028