ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ร่วมแถลงข่าว“ก้าวอีกขั้น แพทย์จุฬาฯ พัฒนางานวิจัยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง”

C-191119005098