พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประทานแจกันดอกไม้เยี่ยม นางสิริพร ภาณุพงศ์ ที่เข้ารักษาตัว ณ รพ.จุฬาฯ
นางสิริพร ภาณุพงศ์ ที่เข้ารักษาตัว ณ รพ.จุฬาฯ