นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงราย ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือสาวพิการทางสมอง ที่ ต.ริมโขง อ.เชียงของ
นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงราย ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือสาวพิการทางสมอง