บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ปันแบ็คปันบุญ”เพื่อรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกในการรับยา และมอบเงินสนับสนุนแก่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนไปหน้าและกะโหลกศีรษะ
“ปันแบ็คปันบุญ”เพื่อรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกในการรับยา

C-191104030053
C-191106020007