นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ ที่วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร พระอารามหลวง
นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน