นายกเหล่ากาชาด จ.สกลนคร ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายกเหล่ากาชาด จ.สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

Share