สำนักงานโยธา กทม. คุมเข้มป้ายโฆษณาเพิ่มพื้นที่ปลอดภัย
สำนักงานโยธา กทม. คุมเข้มป้ายโฆษณาเพิ่มพื้นที่ปลอดภัย