นายกเหล่ากาชาด จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมหารือการบริจาคโลหิต ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
นายกเหล่ากาชาด จ.สุราษฎร์ธานี หารือการบริจาคโลหิต