รมว.กระทรวงสาธารณสุข และ รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ระหว่าง สปสช. และ สดช.
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

C-191101011079
C-191101014062
Share