นายกเหล่ากาชาด จ.นนทบุรี มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้

C-191026009138