เหล่ากาชาด จ.เชียงราย ร่วมเปิดโครงการ“จังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

C-191026005120