นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ร่วมเป็นประธานงานประเพณีแห่แม่พระทางสายน้ำ ประจำปี 2562
นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ร่วมประเพณีแห่แม่พระทางสายน้ำ