เหล่ากาชาด จ.ชัยภูมิ ร่วมพิธีส่งมอบบ้านปันรัก ให้แก่ผู้ยากไร้

C-191021021030