นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิดโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ เปิดโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน