นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมมอบทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ต.ชะไว จ.อ่างทอง
นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมมอบทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้

Share