นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล