รองนายกเหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา เยี่ยมผู้ประสบเหตุถูกช้างป่าทำร้าย
รองนายกเหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา เยี่ยมผู้ประสบเหตุถูกช้างป่า ทำร้าย