ชุมชนไทยในออสเตรเลีย จัดงาน “ธารน้ำใจช่วยน้ำท่วม” บริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี ส่งมอบเงินผ่านสภากาชาดไทย
บริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัย ผ่านสภากาชาดไทย