นายกกิ่งกาชาด อ.ปาย ร่วมพิธีตักบาตรผักปลอดสารพิษบ้านม่วงสร้อย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562
นายกกิ่งกาชาด ร่วมตักบาตรผักปลอดสารพิษ

Share