เหล่ากาชาด จ.ระยอง เปิดโรงทานอิ่มบุญ อิ่มใจ ถวายพระราชกุศล ครบ 3 ปี สวรรคต ร.9
(9)C-191012009150