นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้
นายกเหล่ากาชาด ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้

Share