รองนายกเหล่ากาชาด จ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงิน และสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้พิการทางสายตา หลังประสบเหตุเพลิงไหม้
รองนายกเหล่ากาชาด จ.อุตรดิตถ์ เยี่ยมผู้พิการทางสายตา