การประปานครหลวง บริจาคเงินจากโครงการ “กปน.ปันรอยยิ้มเพื่อสังคม” สมทบทุนจัดหาถุงยังชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
ถุงยังชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

Share