นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม เข้าสักการะศาลหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่
นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม เข้าสักการะศาลหลักเมือง