รมช.คมนาคม ลงตรวจพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวที่เดินทางร่วมงานไหลเรือไฟและงานกาชาดประจำปี 2562
รมช.คมนาคม ลงตรวจพื้นที่

Share