เลขาธิการฯ ผอ.ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และ ผอ.ศูนย์ดวงตา รับมอบเงินจากเครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น ภายใต้โครงการ “Let Them See Love 2019”
เลขาธิการฯ รับมอบเงินจากเครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู

Share