สำนักการโยธา เตรียมสร้างสะพานลอยสาธารณะระหว่างสวนลุมพินี กับ รพ.จุฬาฯ เพื่อความสะดวกของผู้มาใช้บริการ
C-191001009113

Share