นายกเหล่ากาชาด จ.ยะลา มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

C-190930009138