เหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ ที่ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน
เหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ช่วยเหลือผู้เสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้