สวนสนุกดรีมเวิลด์และลูกค้า มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสานผ่านสภากาชาดไทย
สวนสนุกดรีมเวิลด์และลูกค้า มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย