จ.นครปฐม จัดงานวันส้มโอมณฑลนครชัยศรีและของดี จ.นครปฐม พร้อมนำรายได้จากการประมูลส้มโอพันธุ์แท้บริจาคให้เหล่ากาชาดจังหวัด
ประมูลส้มโอพันธุ์แท้บริจาคให้เหล่ากาชาดจังหวัด