ศูนย์บริการโลหิตฯ ชวนร่วมบริจาคโลหิตและสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคเลือด ในโครงการ “บอกบุญ ปันโลหิตให้น้อง”
ศูนย์บริการโลหิตฯ ชวนร่วมบริจาคโลหิต