สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ ไป ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
ยามยาก
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ ไป ทรงติดตามความก้าวหน้าการทำงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)